Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.STEAMASTER.PL

09.03.2016

 1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy pod adresem www.steamaster.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest przez firmę JERP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Poznaniu (kod pocztowy 60-324) przy ul. Marcelińskiej 96B/152, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznań – Wydział Działalności Gospodarczej; NIP 7792435265, REGON 362727546, Nr konta: 95 1020 4027 0000 1602 1324 0769.
  2. Składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego zwany jest Klientem.
  3. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Domniemywa się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
  4. W celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej: a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub b.) Mozilla Firefox w wersji 10 lub nowszej, lub c.) Google Chrome, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze Sklepem internetowym. Strony Sklepu internetowego dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 1024 x 768 pikseli.
  5. Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.
  6. Prasowacze powystawowe oraz części zamienne nie są objęte akcjami promocyjnymi.
 2. Warunki dokonywania zakupów
  1. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów.
  2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie wymaganych pól znajdującego się na stronie Sklepu internetowego, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Klienta.
  3. Przyjęcie przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
  5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku lub częściowego braku towarów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
  6. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych krajów Unii Europejskiej.
  7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w języku polskim.
  8. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN), zawierają podatek VAT, cło oraz wszelkie inne składniki. Transakcje zawierane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  9. Wybranie opcji faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu internetowego do jej wystawienia na zakupione towary bez podpisu Klienta.
 3. Płatności
  1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić kartą płatniczą, platformę payu.pl , przelewem elektronicznym lub za pobraniem-płatność przy odbiorze towaru.
 4. Realizacja zamówienia
  1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
  2. Zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszeń oraz według daty wpłynięcia należnej kwoty na konto. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu na dostawy towaru. Zamówienie złożone w dniu roboczym do godziny 11:30 (opłacone lub za pobraniem) będzie wysłane jeszcze w tym samym dniu.
  3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się, odpowiednio ze względu na formę płatności:
   • płatne przy odbiorze – w dniu następującym po dniu, w którym złożono zamówienie;
   • przelewem elektronicznym, platforma payu.pl – w dniu następującym po dniu, w którym zaksięgowano należność za zamówiony towar;
   • płatne kartą płatniczą – w dniu następującym po dniu autoryzacji transakcji,
 5. Wysyłka towaru
  1. Przesyłki są dostarczane na adres wskazany w trakcie składania zamówienia.
  2. Sklep internetowy pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki, z którą Klient może zapoznać się w każdej chwili na stronie.
  3. Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Firmy Kurierskiej.
  4. W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.
  5. Koszty dostawy podane są pod adresem: www.steamaster.pl
 6. Reklamacja i zwroty
  1. Klient ma prawo złożyć reklamację na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia do Sklepu internetowego reklamowanego towaru.
  3. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
  4. Towar wysłać na poniższy adres:JERP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   Dział Reklamacji i Obsługi Klienta SteaMaster
   Porażyn 51
   64-330 Opalenica
 7. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie dane osobowe rejestrowane przez sklep internetowy www.steamaster.pl są wykorzystywane do realizacji zamówień oraz do wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie https://www.steamaster.pl (szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności)
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. W przypadku zastrzeżeń odnośnie obsługi lub wątpliwości związanych z umową, wszelkie informacje uzyskać można pod firmowym numerem telefon 61 44 74 600 oraz pod adresem [email protected]